Про нас

ВНЗ «Київський медичний коледж №3»

1840 рік по велінню государя імператора у місті Києві заснована фельдшерська школа, яка була відкрита 1 жовтня 1842 року.  1907 рік прийнята пропозиція професорів Київського університету про відкриття жіночих медичних курсів. То були одні з перших навчальних закладів, які готували у місті Києві середній медичний персонал.

З 1914 року відбувається процес злиття військово-фельдшерської школи і жіночих медичних курсів на базі центральної міської клінічної лікарні. На цей час серед випускників були всім відомі Остап Вишня, Іван Огієнко, Дем’ян Бєдний, Микола Щорс.

 У відповідності з рішенням виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих №1057 від 20 травня 1961 року і враховуючи велику потребу в середніх медичних працівниках для медичних закладів міста Києва наказом по міністерству охорони здоров`я УРСР №404 від 19 липня 1961 року відкрито Київське медичне училище №3 на базі міської клінічної лікарні ім. Жовтневої Революції. 

З 1961 року по 1983 рік Київське медичне училище було розташоване у корпусах центральної міської клінічної лікарні ім. Жовтневої Революції. Атмосфера одного з кращих медичних закладів України мала великий вплив на становлення і розвиток навчального закладу, формування його традицій. 

В 1961 році надано статус Київського медичного училища  №3, так воно і функціонувало при Жовтневій лікарні, а з 1983 року – в Дарниці.

У 1961 році педагогічний колектив Київського медичного училища №3 під керівництвом першого директора училища Аблісімова П.Р.   підготував перших 26 медичних сестер за спеціалізацією «сестринська справа».   

1963 рік  розпочався набір на відділення «акушерство». Перші випускниці — акушерки у 1967 році розпочали професійно застосовувати придбані в медичному училищі знання у багатьох медичних закладах України та продовжували навчання у вищих навчальних закладах.

Першим директором училища був призначений у 1961 році Аблісімов П.Р. після 1964 року училищем керували: Самсоненко Є.О. (з 1964 року по 1979 рік), Щербак Г.Ф. (з 1968 по 1979 рік), Каращук В.І. (з 1979 року по 1982 рік), Бузницька В.Г. (з 1982 року по 1983 рік) у 1983 році директором Київського медичного училища №3 призначена

Лежненко Тамара Григорівна яка очолює навчальний заклад і сьогодні.

Лежненко Тамара Григорівна   

Директор ВНЗ «Київський медичний коледж №3»

Заслужений працівник народної освіти

1983 рік. Київське медичне училище №3 розташовується у будинку по вулиці Привокзальній у Дарницькому районі міста Києва, прийом студентів збільшується з 90 чоловік до 450. Удосконалюється і збільшується з 18 до 45 викладацький склад училища.

Коледж створено на виконання рішення Київської міської ради від 11.07.2002 року №80/80 “Про дозвіл на створення Київського медичного коледжу №3” на базі Київського медичного училища  №3 відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2002 №2357 ”Про створення Київського медичного коледжу №3”.

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Напрямком діяльності  є: Підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста згідно з державним замовленням та на договірних засадах для системи охорони здоров’я України.

Коледж має право готувати фахівців за напрямом 1201 «Медицина» за спеціальностями:

5.12010102 «Сетринська справа»

5.12010105  «Акушерська справа»

Контингент студентів 1209 осіб

В навчальному закладі підготовлено більше 15 тис. фахівців (акушерок, медичних сестер).

Для цього в коледжі працюють 30 до клінічних кабінетів, 9 лабораторій та 13 навчальних кабінетів в лікувально – профілактичних закладах та пологових будинках міста Києва.

Всі кабінети та лабораторії мають достатню кількість роздаткового матеріалу, забезпечені фантомами, фільмами,таблицями, мікроскопами, навчальними та контролюючими комп’ютерними програмами, мультимедійними системами.

Працюють два комп’ютерні класи. Обладнано спортивний, тренажерний, читальний зали. Працює бібліотека з книжковим фондом 77244 примірників спеціальної та художньої літератури.

В коледжі працюють 115 співробітників з них 70 штатних викладачів. Із них:

«Заслужений працівник народної освіти” – Лежненко Т.Г.; “Відмінник освіти України” – Музика Г.Ф. Звання : “старший викладач” – 26 осіб; “ Спеціалісти вищої категорії” – 44 особи;

Звання : “викладач – методист” – 30 осіб;