Навчально-методичні матеріали

МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЕДІАТРІЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ПЕДІАТРІЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ