Навчально-методичні матеріали

МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПЕРЕЛІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР З ДИСЦИПЛІНИ СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЕДІАТРІЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ПЕДІАТРІЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ