НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)

Перелік рекомендованої літератури

Питання до дифзаліку IV курс

Питання до дифзаліку ІІ курс

Практичний мінімум

Самостійна робота студентів

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Самостійна робота студентів

Теоретичні заняття

ІНФОРМАТИКА

Перелік питань до диф.заліку

Перелік практичних навичок

Перелік рекомендованої літератури

План позааудиторної самостійної роботи

МАТЕМАТИКА

Література.

Мінімальний рівень знань з математики

Пояснювальна записка.

Самостійна робота студентів

Тематичний план.

ФІЗИКА

Перелік питань з фізики

Перелік рекомендованої літератури

Самостійна робота студентів

Тематичний план

АСТРОНОМІЯ

Тематичний план.

БІОЛОГІЯ

Перелік рекомендованої літератури

Тематичний план.

Методичні рекомендації

Тести

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Зарубіжна Літ.-Білети-2018- 2019

Література.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Питання-до-диф. заліку. укр. літ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ   САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тематичний план

УКРАЇНСЬКА МОВА

Тематичний план

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним српямуванням)

Критерії оцінювання

Перелік питань ККР

Питання до іспиту

Самостійна робота студентів

Тематичний план (2)

Тематичний план

ХІМІЯ

Перелік питань до диф.заліку

Приклад білета до диференційного залік