НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)

Перелік рекомендованої літератури

Питання до дифзаліку IV курс

Питання до дифзаліку ІІ курс

Практичний мінімум

Самостійна робота студентів

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Самостійна робота студентів

Теоретичні заняття

ІНФОРМАТИКА

Перелік питань до диф.заліку

Перелік практичних навичок

Перелік рекомендованої літератури

План позааудиторної самостійної роботи

МАТЕМАТИКА

Література.

Мінімальний рівень знань з математики

Пояснювальна записка.

Самостійна робота студентів

Тематичний план.

ФІЗИКА

Перелік питань з фізики

Перелік рекомендованої літератури

Самостійна робота студентів

Тематичний план

АСТРОНОМІЯ

Тематичний план.

БІОЛОГІЯ

Біологія-тема

Перелік рекомендованої літератури

Тематичний план.

Методичні рекомендації

Тести

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Література.

Питання до дифзаліку

Самостійна робота.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Питання до диф.заліку. – 1 курс 2семестр

Питання до диф.заліку. -2 курс 4 семестр-2015

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ   САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тематичний план

УКРАЇНСЬКА МОВА

ДПА- Екзамен-Тексти

Пояснювальна записка.

Темат.план- Укр.мова.

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним српямуванням)

Критерії оцінювання

Перелік питань ККР

Питання до іспиту

Самостійна робота студентів

Тематичний план (2)

Тематичний план

ХІМІЯ

Перелік питань до диф.заліку

Приклад білета до диференційного залік