Навчально-методичні матеріали

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ АС

Перелік питань для дифзаліку

Перелік питань до ККР

Перелік практичних навичок

Самостійна робота студентів

Тестові завдання Крок М

Тестові завдання

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ СС

Мета і завдання дисципліни

Перелік питань для ККР

Перелік питань для самостійної роботи студентів

Перелік питань до дифзаліку

Перелік практичних навичок

Рекомендована література

Тестові завдання Крок М

Тестові завдання

МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ СС

Мета і задання дисципліни

Перелік питань до дифзаліку

Перелік питань до ККР

Перелік практичних навичок

Рекомендована література

Самостійна робота студентів

Тестові завдання

МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ СС

Задачі

Мета і завдання дисципліни

Перелік питань до кваліфікаційного іспиту

Перелік питань до ККР

Перелік практичних навичок

Рекомендована література

Самостійна робота студентів

Тестові завдання Крок М

Тестові завдання

ХІРУРГІЯ АКУШЕРСЬКА СПРАВА

Мета та завдання навчальної дисципліни

Перелік питань до ККР

Перелік питань до семестрового іспиту

Перелік практичних навичок

Перелік рекомендованої літератури

Самостійна робота студентів

Тестові завдання Крок М

Тестові завдання