Навчально -методичні матеріали

КУЛЬТОРОЛОГІЯ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перелік питань до диф. заліку

Перелік питань ККР Акуш. справа

Перелік питань ККР Сестр. справа

Тести

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Перелік питань ДКР

Перелік питаннь до іспиту

Перелік питаннь до заліків

Перелік питань ККР

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Критерії оцінювання

Перелік питань диф. залік

Перелік питань ДКР

Самостійна робота Світова економічна криза

фІЛОСОФІЯ

Критерії оцінювання

Перелік питань до диф. заліку

Перелік питань ККР

Перелік рекомендованої літератури

Практичні завдання

Філософія як специфічний тип пізнання Питання для самост.вивч.

ГЕОГРАФІЯ

Питання до заліку з предмету географія

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Перелік питань до диф. заліку