НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

АКУШЕРСТВО

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ГІНЕКОЛОГІЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ККР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Перелік рекомендованої літератури

Перелік питань до диференційованого заліку