ПЦК

Предметна циклова комісія

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

Загальні положення про циклові комісії

Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ (далі циклова комісія), що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін (ст. 30 п. 3 Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.02).

Зміст роботи циклових комісій

Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за  напрямами та термінами їх виконання.