Навчально-методичні матеріали

Основи медсестринства

Сестринська справа

Тести

Питання до семестрового іспиту

Перелік питань 

 

Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Акушерська справа

Перелік питань ККР

Тести

Перелік питань до семестрового іспиту