Навчально-методичні матеріали

Педіатрія розглядає причини і механізми розвитку дитячих захворювань та розробляє методи їх лікування. Догляд за новонародженим дитиною вимагає від медичної сестри особливої ​​пильності, ретельності і обережності.

Робота циклу направлена на вирішення найбільш актуальних проблемах клінічної педіатрії .
У своїй роботі медичні сестри керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Медпрацівники проводять аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляють план оздоровлення, здійснюють контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформують батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

Без глибоких знань основ патогенезу різних патологій періоду, вміння надавати екстрену допомогу до приходу лікаря, передбачати симптоми розвитку хвороби неонатальним медичним сестрам неможливо досягти високих результатів у виходжуванні новонароджених, у зниженні смертності та інвалідності, незважаючи на будь-який рівень технічного оснащення стаціонару .

Педіатрія

Сестринська справа

ПедіатріяАкушерська справа

 

Перелік питань до ККР  

Перелік практичних навичок (пер.ісп.)

Перелік практичних навичок (сем.)

Самостійна робота студентів

Перелік рекомендованої літератури

 Перелік питань до ККІ  

Перелік питань до держ.іспиту

Перелік питань до ККР

Перелік практичних навичок

Перелік питань до дифзаліку

Самостійна робота студентів

Перелік рекомендованої літератури

 

Сімейна медицина
Перелік питань до ККР  

Перелік практичних навичок

Самостійна робота студентів

Питання до диф.заліку

Перелік рекомендованої літератури