Навчально-методичні матеріали

АНАТОМІЯ

Завд для самост роботи ( сестр справа)

Завд для самост роботи ( акушерс справа)

Питання до екзамену сестринська справа

Питиння до екзамену акушерська справа

ФІЗІОЛОГІЯ

Завд для самост роботи ( акуш справа)

Завд для самост роботи (сестр справа)

Питання до екзамену акушерська справа

Питання до екзамену сестринська справа

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Завд для самост роботи (акуш справа)

Питання на залік (сестр справа)

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Завд для самост роботи ( сестр справа)

Питання до заліку (сестр справа)

МЕДИЧНА ХІМІЯ

Завд для самост роботи ( сестр справа)

Питання до заліку ( сестр справа)

МІКРОБІОЛОГІЯ

Завд для самост роботи (сестр справа)

Завд для самост роботи ( акушерс справа)

Питання на залік (сестр справа)

Питання на залік (акушерс справа)

Мікробіологія_тести_дифзалік

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНА АПАРАТУРА

Завд до самост роботи (сестр справа)

Питання на залік (сестр справа)

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Завдання до самост роботи (сестр справа)

Питання до заліку (акуш справа)

Питання до контролю знань (сестр справа)

ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ

Завд для самост роботи (сестр справа)

Завд для самост роботи (акушерс справа)

Питання на залік (сестр справа)

Питання на залік (акушерс справа)

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Завд для самост роботи (акуш справа)

Завд для самост роботи (сестр справа)

Питання на залік (акуш справа)

Питання на залік (сестр справа)

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Завд для самост роботи (сестр справа)

Завд для самост роботи (акушерс справа)

Питання на залік (акушер справа)

Питання на залік (сестр справа)

ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

Завд до самост роботи (акушер справа)

Завд до самост роботи (сестр справа)

Питання до заліку (сестр справа)

Питання до заліку (акуш справа)

РІСТ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Завд для самост роботи ( сестр справа)

Питання до заліку (сестр справа)

ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА

Перелік питань до іспиту (сестринська справа)

Перелік питань до іспиту (акушерська справа)

Самостійна робота студентів (акушерс справа)

Самостійна робота студентів (сестр справа)

Тести фармакологія

Тести фармакологія_2019 рік_Акушерська справа

Перелік препаратів для екзамену фармакологія

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ККР 

АНАТОМИЯ АС

АНАТОМІЯ СС

 БЖД АС

БЖД СС

БИОФИЗИКА

ЕКОЛОГІЯ

ЛАТИНСЬКА МОВА АС

ЛАТИНСЬКА МОВА СС

МЕДІНФ – АС

МЕДІНФ СС

МЕДХИМИЯ СС

МІКРОБ З ІМУН АС

МІКРОБІОЛГІЯ СС

ПАТОМОРФОЛ СС

ПАТОМОРФОЛОГІЯ АС

Психолог СС

ПСИХОЛОГИЯ АК

РІСТ І РОЗВИТОК

ФАРМАКОЛОГІЯ АС

ФАРМАКОЛОГІЯ СС

ФІЗІОЛОГІЯ СС

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Анатомія

БЖД

Інформатика

Латинська мова

Медична біологія

Мікробіологі

Основи медичної і біологічної фізики

Основи психології

Патоморфологія та патофізіологія

Ріст і розвиток людини

Фармакологія

Фізіологі

Хіміія