Навчально-методичні матеріали

Цикл соціально-економічних дисциплін Історія – це минуле, сучасне, майбутнє. Як писав відомий український поет, етнограф, перекладач М.Т. Рильський: „Хто не пам’ятає минулого, той не вартий майбутнього”.
Подорожувати сторінками сивої давнини допомагають студентам коледжу досвідчені викладачі соціально-економічних дисциплін. „Інтеграція навчання і національного виховання в контексті національної освіти” — це пріоритетний напрямок роботи циклової комісії.
Вихованню національно свідомої, всебічно розвиненої, соціально адаптованої особистості сприяє також позааудиторна робота з таких предметів, як: всесвітня історія, історія України, культурологія,  географія,  основи філософських знань,  основи економічної теорії. Щороку в коледжі проводяться виставки кращих творчих робіт студентів, філософські читання, які розвивають творчу уяву студента, збагачують його духовно, допомагають молодій людині глибше пізнати закони життя.

 

Всесвітня історія Історія України
Критерії оцінювання 

Перелік питань ДКР

Перелік питань диф. залік

Впровадження сучасних технологій навчання

Самостійна робота Світова економічна криза

Критерії оцінювання знань  

Перелік питань ДКР

Перелік питаннь до іспиту

Перелік питаннь до заліків

Перелік питань ККР

Тести контролю знань

 

Географія Культурологія
Критерії оцінювання знань  

Перелік питань ДКР

Питання до заліку

Критерії оцінювання   

Перелік питань до диф. заліку

Перелік питань ККР Акуш. справа

Перелік питань ККР Сестр. справа

Тести

 

Основи філософських знань Основи економічної теорії
Критерії оцінювання  

Перелік питань ККР

Перелік питань до диф. заліку

Практичні завдання

Перелік рекомендованої літератури

Критерії оцінювання знань  

Перелік питань до диф. заліку

Перелік питань ККР