Навчально-методичні матеріали

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (АКУШЕРСЬКА СПРАВА)
Навчально-методичні матеріали

Тематичний план

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Задачі

Маніпуляція

Перелік практичних навичок внутрішня медицина акушерська справа 4 курс 7 семестр

Практ. навички Акуш. справа

Практичні навички посеместрово.

Перелік рекомендованої літератури.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККЕ

Перелік питань до дифзаліку

Перелік питань до ККЕ

Перелік питань до ККР

Перелік питань до СЗ

ТЕСТИ

Внутрішня медицина АС

МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ

Навчально-методичні матеріали

Темплан позаудит самост роботи

Темплан посеместрово

Перелік практичних навичок

Перелік літератури

Перелік питань для семестрового контролю

ТЕСТИ

МС в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

Тести

МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА)

Навчально-методичні матеріали

Тематичний план

Перелік практичних навичок

Перелік літератури медсестринство у внутрмедицині

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККЕ

Перелік питань до семестрового екзамену

Перелік питань до СР

Питання до ККЕ

ТЕСТИ

Медсестринство у внутрішній медицині крок 2016

Невідкладні стани

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

Перелік літератури Медсестринство в сімейній медицині

Перелік практичних навичок

Питання до дифзаліку

Ситуаційні задачі з сімейної медицини

Тести