Навчально-методичні матеріали

Дисципліна «Медсестринство у внутрішній медицині» (спеціальність «Сестринська справа»)вивчає етіологію, патогенез, клінічні симптоми, принципи діагностики, лікування і профілактики захворювань внутрішніх органів.

           Головним завданням внутрішньої медицини є розпізнавання хвороби та її лікування. Процес розпізнавання проходить у три етапи, а саме:

  • суб’єктивне обстеження;
  • об’єктивне обстеження;
  • лабораторне та інструментальне дослідження.

Провідним завданням терапії як науки є профілактика захворювань внутрішніх органів  та лікування їх.

Велику роль при цьому відіграє медична сестра, яка в межах своєї компетенції надає медичні послуги, спрямовані на зміцнення здоров’я пацієнта, запобігання захворюванням, стабілізацію стану та одужанню.

Мета дисципліни — оволодіти медсестринським процесом при патології внутрішніх органів.

Дисципліна «Внутрішня медицина» (спеціальність «Акушерська справа») є однією з головних клінічних дисциплін, необхідних для якісної підготовки акушерки, майбутня практична діяльність якої потребує знань найпоширеніших внутрішніх хвороб.

Знання з внутрішньої медицини повинні стати для акушерки базою кваліфікованого обстеження пацієнток, виявлення симптомів і синдромів захворювань, оцінювання стану пацієнток, встановлення попереднього діагнозу, вирішення питань надання невідкладної медичної допомоги та подальшої тактики.

Мета дисципліни полягає в тому, щоб навчити майбутню акушерку орієнтуватися  серед найпоширеніших захворювань, ґрунтуватися на знаннях їх суті та механізму розвитку, особливостях перебігу захворювань у вагітних, враховувати, що вагітність може сприяти загостренню хронічних процесів і спричинити розвиток деяких хвороб.

Геронтоло́гія (від грец. γέροντος — стара людина і λόγος — слово, знання) —наука, що вивчає процес старіння людини. Геронтологія загалом є міждисциплінарною наукою, та поділяється на кілька напрямків.

Соціальна геронтологія вивчає соціальні та психологічні аспекти старіння, як і ефекти старіння населення.

Біогеронтологія вивчає біологічні аспекти старіння. Геріатрія, що часто вважається окремою від геронтології наукою, вивчає хвороби похилого віку та методи боротьби з ними. Біомедична геронтологія поєднує останні два напрямки, намагаючись знайти практичні засоби збільшення тривалості життя.

Метою дисципліни є оволодіння медсестринським процесом при догляді за пацієнтами у похилому і старечому віці та при наданні паліативної та хоспісної допомоги.

 

 Медсестринство у внутрішній медицині Внутрішня медицина Акушерська справа
 Питання до ККЕПерелік питань до СР

Перелік питань до семестрового екзамену

Перелік практичних навичок

Тематичний план

Перелік рекомендованої літератури

 

Перелік питань до ККР

Перелік питань до ККЕ

Перелік питань до дифзаліку

Перелік питань до СЗ

Задачі

Маніпуляція

Перелік практичних навичок 

Практичні навички АС2

Практичні навички посеместрово

Тематичний план

Тести

Перелік рекомендованої літератури

 

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
Перелік питань для семестрового контролюПерелік практичних навичок

Самостійна робота студентів

Тематичний план посеместрово

Перелік рекомендованої літератури