Навчально-методичні матеріали

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Сестринська справа Акушерська справа
Питання до дифзаліку ІІ курс

Питання до дифзаліку IV курс

Практичний мінімум

Самостійна робота студентів

Перелік рекомендованої літератури

Питання до дифзаліку ІІ курс

Питання до дифзаліку IV курс

Практичний мінімум

Самостійна робота студентів

Перелік рекомендованої літератури

Захист Вітчизни

Теоретичні заняття

Самостійна робота студентів

Математика

Мінімальний рівень знань з математики

Пояснювальна записка.

Тематичний план.

Самостійна робота студентів

Перелік рекомендованої літератури

Фізика

Перелік питань

Тематичний план.

Самостійна робота студентів

Перелік рекомендованої літератури

Астрономія

Тематичний план

Біологія

Тематичний план

Тема

Перелік рекомендованої літератури

Світова література

Питання до дифзаліку

Перелік рекомендованої література.

Українська література

Питання до диф.заліку 1 курс 2семестр

Питання до диф.заліку 2  курс 4 семестр

Самостійна робота студентів

Тематичний план

Українська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ДПА Екзамен Тексти

Тематичний план

Пояснювальна записка

 Перелік питань ККР

Питання до іспиту

Самостійна робота студентів

Тематичний план

Критерії оцінювання

Хімія

Перелік питань до диф.заліку.

Приклад білета до диференційного заліку

Інформатика

Перелік питань до диф.заліку

Перелік практичних навичок

План позааудиторної самостійної роботи

Перелік рекомендованої літератури