ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Адміністрація

Директор - Лежненко Тамара Григорівна

Освіта - Вища, Київський медичний інститут, санітарія та гігієна - 1976 р.

"Медаль 1500 річчя Києву", Заслужений працівник народної освіти України.

Викладач - методист.

Заступник директора з навчально-методичної роботи- Щербина Ірина Михайлівна

Освіта - Вища, НПУ ім. Драгоманова - українська мова та література - 1998 р.

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"-управління навчальним закладом-2010 р.

Викладач - методист.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи- Панченко Микола Іванович

Освіта - Вища, Київський медичний інститут, санітарія та гігієна - 1976 р.

Викладач - методист.

Заступник директора з виховної роботи- Примаченко Сергій Олексійович

Освіта - Вища, НПУ ім. Драгоманова, музичне виховання - 2000 р.

МАУП, психологія - 2007 р.

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Управляння навчальним зкладом-2010 р.

Доктор філософії в галузі психології. Викладач - методист.

Завідувач відділенням - Кітнюх Марія Іванівна

Освіта - Вища, Київський медичний інститут, санітарія та гігієна - 1974 р.

Викладач - методист.

Завідувач відділенням - Сєкач Олександр Федорович

Освіта - Вища, Київський медичний інститут, санітарія та гігієна - 1984 р.

Викладач - методист.

Завідувач відділенням - Кесарчук Олександра Йосипівна

Освіта-Вища, Буковинська державна медична академія, лікувальна справа-2000 р.

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" - 2011 р.

Викладач - методист.

Методист - Радченко Наталія Миколаївна

Освіта - Вища, Міжрегіональна Академія управляння персоналом, психологія - 2010 р.

НПУ ім. М,П, Драгоманова, українська мова та література - 2015 р.

Викладач - вищої категорії.

Помічник директора з кадрової роботи - Макарчук Ольга Феофанівна

Освіта - Вища, Міжрегіональна Академія управляння персоналом - 2008 р.

Завідуюча бібліотекою - Ліпченко Людмила Степанівна

Освіта - Вища, Київський педагогічний інститут ім. О.М. Горького - 1967 р.

Структура навчального закладу
CRAS NONUMMY Aenean ipsum primis in massa. Nunc non metus sem, lobortis vitae, sollicitudin eget, porta dolor
Освітня програма
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Акушерська справа"
Освітня програма
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Сестринська справа"

CRAS NONUMMY

Aenean ipsum primis in massa. Nunc non metus sem, lobortis vitae, sollicitudin eget, porta dolor cursus vitae, vulputate sed, sollicitudin dignissim, lorem dapibus tellus. Donec in risus. Cras rhoncus nunc, mollis nunc eu nisl. Nam convallis auctor. Nam scelerisque viverra.


PORTTITOR RISUS

Aliquam adipiscing ornare, Fusce ut aliquet, Quisque fermentum, Crasturpis, Fusce ut aliquet

PRICE $23 - $34
Розклад дзвінків


1 ПАРА 8 -30 : 10 - 00


2 ПАРА 10 - 10 : 11 - 40


3 ПАРА 12 - 00 : 13 - 30


4 ПАРА 13 - 40 : 15 - 10


5 ПАРА 15 - 20 : 16 - 50

Підготовка до КРОК - М
Центр - тестування
Перейти на сайт
Тестування КРОК
Перейти на сайт
Підготовка до ЗНО

Цетрн ЗНО
Перейти на сайт
Онлайн — тести зовнішнього оцінювання
Перейти на сайт
Інформаційна сторінка вступника
Перейти на сторінку

ПРЕДМЕТНО ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін
Підґрунтям медичної освіти у ВНЗ "Київський медичний коледж №3" є загальноосвітні дисципліни. Викладачі циклу весь
Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

Історія – це минуле, сучасне, майбутнє. Як писав відомий український поет, етнограф, перекладач М.Т. Рильський: „Хто не пам’ятає минулого, той не вартий майбутнього”. Подорожувати сторінками сивої давнини допомагають студентам коледжу досвідчені викладачі соціально-економічних дисциплін. „Інтеграція навчання і національного виховання в контексті національної освіти” - це пріоритетний напрямок роботи циклової комісії.
Вихованню національно свідомої, всебічно розвиненої, соціально адаптованої особистості сприяє також позааудиторна робота з таких предметів, як: всесвітня історія, історія України, культурологія, географія, основи філософських знань, основи економічної теорії, соціологія, основи правознавства , людина і світ
Щороку в коледжі проводяться виставки кращих творчих робіт студентів, філософські читання, які розвивають творчу уяву студента, збагачують його духовно, допомагають молодій людині глибше пізнати закони життя.
На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Всесвітня історія 2. Історія України 3. Культурологія (художня культура) 4. Географія 5. Основи філософських знань 6. Основи економічної теорії (економіка) 7. Соціологія 8. Основи правознавства (правознавство) 9. Людина і світ
Викладацький склад: 1. Нігай Тетяна Леонідівна 2. Прідиба Ганна Василівна 3. Корольова Галина Іванівна 4. Гурська Ольга Василівна
Циклова комісія природничо-наукової підготовки

Циклова комісія природичо-наукових дисциплін посідає чільне місце на освітянській ниві ВНЗ "Київський медичний коледж № 3". Викладачі, що входять до складу циклової комісії – творчі особистості. Коледж має чудову колекцію внутрішніх органів людини.
Викладачі циклової комісії першими почали використання сучасних технічних засобів навчання. З метою поглиблення знань з навчальних дисциплін, в рамках тижня циклової комісії, кожного року проводяться інформаційні години, студентські конференції, інтелектуальні ігри. Також, студенти, під керівництвом викладачів, беруть участь у конкурсах професійної майстерності, міських та обласних міжвузівських олімпіадах.
Викладачі активно працюють над створенням новітніх навчальних посібників та підручників.

На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Основи латинської мови з медичною термінологією 2. Основи медичної генетики 3. Основи психології та між особове спілкування 4. Патоморфологія та патофізіологія. 5. Основи мікробіології з імунологією 6. Фармакологія та медична рецептура 7. Анатомія людини. 8. Фізіологія 9. Фізіологія людини 10. Медична біологія 11. Основи медичної інформатики 12. Мікробіологія 13. Медична хімія 14. Основи біологічної фізики та медична апаратура. 15. Ріст і розвиток людини. 16. Основи екології та профілактичної медицини (екологія) 17. Безпека життєдіяльності 18. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
Викладацький склад: 1. Гнатюк Лілія Петрівна 2. Семененко Марія Борисівна 3. Нековаль Ірина Вікторівна 4. Лубковська Регіна Станіславівна 5. Радченко Наталія Миколаївна 6. Лежненко Тамара Григорівна 7. Панченко Микола Іванович 8. Сєкач Олександр Федорович 9. Кітнюх Марія Іванівна 10. Довганіна Ірина Юріївна 11. Куліш Світлана Станіславівна 12. Блиндюк Наталія Анатоліївна
Циклова комісія основ медсестринства

У нашому сьогоденні медична сестра – це найперший помічник і порадник як лікаря, так і пацієнта. Тому робота циклової комісії „Основи медсестринства” в цілому спрямована на опрацювання та втілення в навчальний процес новітніх технологій викладання дисциплін, що забезпечували б високу якість освіти та професійної майстерності студентів.
Викладачі циклу оновлюють, конструктивно змінюють, тематично розширюють інформаційні блоки з самостійної роботи студентів. Випускники цього відділення можуть обіймати посади медичної сестри лікувально-профілактичних закладів, дитячих дошкільних та шкільних закладів, санаторно-курортних установ.
Викладачі циклової комісії працюють над проблемою «Відпрацювання практичних навичок студентами на робочих місцях в лікувальному закладі, вдосконалення професійних знань та вмінь».
На базі коледжу є кабінети доклінічної практики з основ медсестринствата догляду за хворими, якіоснащені муляжами, предметами догляду, тренажерами, технічними засобами навчання. В навчальних кімнатах на базі лікувальних закладів міста, викладачі циклової комісії мають змогу проводити практичні заняття, а студенти - можливість відпрацьовувати набуті навички біля ліжка хворого, у маніпуляційних та процедурних кабінетах.
Окрім надання професійних знань, викладачі спрямовують свою роботу на виховання у студентів таких якостей як: любов до обраної професії, людяність, співчуття, толерантність, відповідальність. Цьому сприяють заходи, які організовуються в рамках тижня циклової комісії.
На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка 2. Історія медицини та медсестринства 3. Громадське здоров’я та громадське медсестринство 4. Медсестринська етика та деонтологія 5. Основи медсестринства (технології, вступ до спеціальності)
Викладацький склад: 1. Фурса Людмила Миколаївна – голова 2. Ламаш Надія Сергіївна 3. Сауленко Тетяна Леонідівна 4. Примаченко Ольга Володимирівна 5. Галицька Наталія Василівна 6. Хилько Вікторія Олексіївна
Циклова комісія вузьких дисциплін
Головною метою викладачів циклу є забезпечення якості вмінь та навичок майбутніх фахівців при обслуговуванні пацієнтів захворюваннями вуха, горла, носа, очей, нервових та інфекційних хвороб. Викладачі циклу втілюють в свою роботу інноваційні педагогічні технології, елементи модульно-рейтингового навчання, прийоми особистісно-орієнтованої педагогіки.
Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики коледжу, які мають необхідне оснащення та на клінічних базах лікувальних закладів міста. Під керівництвом викладачів студенти проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої обговорюються і заслуховуються на засіданнях гуртків та при проведенні тижня циклової комісії.
Викладачі циклової комісії роблять вагомий внесок у формування особистої думки, поглядів та професійної майстерності студентів, прагнуть підготувати не тільки висококваліфікованих майбутніх спеціалістів а і всебічно розвинену, гармонійну особистість.

На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Медсестринство в неврології 2. Медсестринство в психіатрії та наркології 3. Неврологія та психіатрія з наркологією 4. Медсестринство в дерматології та венерології 5. Медсестринство в інфектології 6. Інфектологія 7. Медсестринство в офтальмології 8. Офтальмологія 9. Медсестринство в отоларингології 10. Отоларингологія 11. Епідеміологія 12. Медична та соціальна реабілітація 13. Дерматологія та венерологія
Викладацький склад: 1. Дельва Олена Вікторівна – голова 2. Куліда Людмила Миколаївна 3. Гордієнко Людмила Данилівна 4. Кіча Ольга Анатоліївна 5. Ільчишин Оксана Всеволодівна 6. Фісак Петро Михайлович 7. Онуцька Оксана Дмитрівна
Циклова комісія терапії
Циклова комісія терапії

Робота циклової комісії в цілому спрямована на вирішення головної проблеми: формування навичок самостійного наукового пізнання та самоосвіти студентів на заняттях з терапевтичних дисциплін. Для студентів, які зацікавлені поглибленим вивченням терапії, працює гурток „Sanitas”, керівником якого є викладач вищої категорії Манкевіч Н.І. Гуртківці займаються науково-дослідною роботою.


Досвідчений колектив циклової комісії постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу. Регулярно проводяться предметні тижні, організовуються зустрічі з провідними спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби.


Члени циклової комісії проводять науково - практичні конференції. У рамках конференцій створюються сумісні тематичні науково-дослідницькі вісники.


Викладачі циклової комісії працюють за лекційно-семінарською формою, більшість ведуть науково-пошуково-дослідницьку роботу, створюють посібники, підручники, програми, рекомендації, навчальні відеофільми.


На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Медсестринство у внутрішній медицині 2. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині 3. Внутрішня медицина 4. Медсестринство в сімейній медицині
Викладацький склад: 1. Биковська Алла Олексіївна 2. Юр’єва Ганна Петрівна 3. Іванова Світлана Олександрівна 4. Турабекова Нігіна Равшанівна 5. Манкевіч Наталя Іванівна 6. Щегель Ольга Володимирывна 7. Нечаюк Наталія Олександрівна
Циклова комісія педіатрії
Цикл педіатрії

Одне з найбільших див світу – це діти, наше майбутнє, наша підтримка та надія. До складу циклової комісії педіатричних дисциплін входять висококваліфіковані, ерудовані викладачі – знавці своєї справи.


Викладачами створено комплекси методичного забезпечення дисциплін, розроблено збірники тестів та ситуаційних задач.


Щороку, в рамках тижня циклової комісії, проводяться відкриті заняття, студентські науково-практичні конференції, конкурси професійної майстерності, інтелектуальні ігри, зустрічі з провідними спеціалістами лікувальних закладів міста. Також, викладачі циклової комісії та підготовлені ними студенти, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, конгресах всеукраїнського та міського рівня.


На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Медсестринство в педіатрії 2. Медсестринство в сімейній медицині 3. Педіатрія
Викладацький склад:1. Пашко Олена Анатоліївна 2. Бородіна Тетяна Петрівна 3. Лебединець Людмила Василівна 4. Ліхачова Марина Володимирівна 5. Чернявська Юлія Володимирівна
Циклова комісія хірургії
Циклова комісія хірургії

Хірургічні захворювання є досить поширеними, адже кожен четвертий хворий потребує хірургічного лікування. Найпоширенішими є гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини (апендицит, холецистит, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки), гнійні запальні процеси, різноманітні ушкодження, пухлини, травми тощо. У складній і різноманітній праці хірургів беруть безпосередню участь середні медичні працівники — фельдшери і медичні сестри. Вони надають першу медичну допомогу потерпілим, ведуть підготовку хворих до обстежень, оперативних утручань, допомагають хірургам під час виконання операцій, забезпечують післяопераційне лікування хворих. Усе це є запорукою сприятливого наслідку операцій.


Загальна хірургія розглядає та вивчає питання догляду за хірургічними хворими, десмургію, асептику й антисептику, передопераційний період, види хірургічних оперативних втручань, післяопераційний період, кровотечі, основи клінічної трансфузіології, знеболювання та його види тощо.


Відповідно до цієї проблеми розроблюються контрольні тести для диференційованого заліку, складаються різнорівневі завдання для внутрішньоколеджного тестування. Підвищенню фахової майстерності студентів-медиків сприяє гурткова робота.


На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Медсестринство в хірургії 2. Хірургія 3. Медсестринство в онкології 4. Анестезіологія та реаніматологія 5. Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Викладацький склад: 1. Мень Інна Олександрівна — голова 2. Богданова Наталія Олександрівна 3. Луговська Тетяна Павлівна 4. Теплюк Лоліта Григорівна 5. Савицька Тетяна Стефанівна 6. Нечаюк Валентин Олександрович
Циклова комісія акушерства та гінекології
Цикл акушерства та гінекології

Акушерка готується для роботи в міських та районних акушерсько-гінекологічних установах (пологові будинки, пологові відділення лікарень, жіночі консультації), фельдшерсько-акушерських пунктах.


Після закінчення коледжу акушерки вміють: – надавати допомогу хворій (у відсутності лікаря); – приймати пологи; – виконувати підшкірні, внутрішньом’язові та внутрішньовенні ін’єкції; – стерилізувати хірургічний інструментарій, перев’язувальний та шовний матеріал, предмети догляду, користування автоклавом; – виконувати маніпуляції по догляду за новонародженою та грудною дитиною; – виконувати маніпуляції по догляду за породілею.


На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Медсестринство в акушерстві 2. Медсестринство в гінекології 3. Акушерство 4. Гінекологія 5. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
Викладацький склад: 1. Канабас Тетяна Петрівна 2. Гузенко Дар’я Павлівна 3. Кондратьєва Ірина Віталіївна 4. Кесарчук Олександра Йосифівна 5. Степанківська Ольга Володимирівна
Циклова комісія фізичного виховання
Цикл фізичного виховання.

Фізичне здоров’я – це одна із складових частин ідеалу здоров’я, до якого кожен з нас повинен наближатись. Підтримувати чудову фізичну форму допомагають студентам Криворізького медичного коледжу викладачі фізичного виховання. Вдосконаленню умінь студентів сприяє гурткова робота. На циклі фізичного виховання працюють секції з баскетболу, волейболу. Викладачі поставили собі мету: сформувати у студентів потребу у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту. Досягти цієї мети неважко, тому що спортивна та тренажерна зали коледжу обладнані на сучасному рівні. Безперечно, спорт – найкращий відпочинок після важкої розумової праці.


Фізичне виховання в коледжі є органічною частиною навчально-виховного процесу. За роки існування навчального закладу тут працювало багато фахівців, які створювали матеріально-технічну базу для занять спортом. Основними напрямками роботи циклової комісії є: забезпечення і розвиток фізичного та морального здоров’я, комплексний підхід до формування розумових і фізичних якостей студентів, удосконалення фізичної та психічної підготовки до активного життя і професійної діяльності.


Викладачі циклової комісії постійно працюють над вдосконаленням методики викладання, збереженням і збагаченням традицій фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи; проводять внутрішньоколеджні спартакіади з різних видів спорту, спортивно-оздоровчі свята. Одним з основних напрямів роботи циклової комісії є секційна робота. Студенти коледжу відвідують секції з волейболу, баскетболу.


На цикловій комісії вивчаються наступні дисципліни: 1. Фізичне виховання 2. Фізична культура
Викладацький склад: 1. Пацюк Андрій Леонідович 2. Рудін Володимир Валерійович 3. Новицький Василь Якович 4. Пермякова Ніна Вікторівна

Нормативні документи

Графік навчального процесу
Графік навчального процесу Вищого навчального закладу "Київський медичний коледж №3" 2019-2020 н.р.
Іспити
Іспити 2019-2020 н.р.
Диференційні заліки
Диференційні заліки 2019-2020 н.р. спеціальність 223 Медсестринство (сестра медична)
Диференційні заліки
Диференційні заліки 2019-2020 н.р. спеціальність 223 Медсестринство (акушерка)
Sed posuere cubilia

CRAS NONUMMY

Aenean ipsum primis in massa. Nunc non metus sem, lobortis vitae, sollicitudin eget, porta dolor cursus vitae, vulputate sed, sollicitudin dignissim, lorem dapibus tellus. Donec in risus. Cras rhoncus nunc, mollis nunc eu nisl. Nam convallis auctor. Nam scelerisque viverra.


PORTTITOR RISUS

Aliquam adipiscing ornare, Fusce ut aliquet, Quisque fermentum, Crasturpis, Fusce ut aliquet

PRICE $23 - $34